Вие сте тук: Начало Директиви Европейска директива Eco Design (ERP)

Европейска директива Eco Design (ERP)

 

Целта на новата европейска директива за опазване на околната среда е интегрирането на екологични аспекти в дизайна на продукта с цел подобряването на екологичните показатели на продукта през целия му жизнен цикъл.

Климатизаторите са индентифицирани като "уреди, обвързани с енергопотреблението (ERPs)", тъй като имат влияние върху консумацията на енергия по време на употреба си.

Затова са определени нов набор от правила и спецификации за измерване на енергийната ефективност, които ще бъдат интегрирани в новия етикет за енергийна ефективност.
Toshiba прилага новите методи за изчисление на директивата за екодизайн и всички продукти ще отговарят на изискванията на Lot10 и Lot11.