Вие сте тук: Начало Директиви Минимална ефективност

Минимална ефективност

Products with low EfficiEncy valueS or high sound levels will be banned in Europe


Дефиниран е нов набор от правила, с цел да се избегне въвеждането на не-ефективни продукти в Европейския съюза.
Продукти с SEER и SCOP с по-ниски стойности от клас D в SEER и клас A в SCOP или продукти с високи нива на шум, не могат да бъдат внасяни в Европейския Съюз и на тях не може да се поставя СЕ маркировка

КЛАСSEERSCOP
A+++ ≥ 8,50 ≥ 5,10
A++ ≥ 6,10 ≥ 4,60
A+ ≥ 5,60 ≥ 4,00
A ≥ 5,10 ≥ 3,40
B ≥ 4,60 ≥ 3,10
C ≥ 4,10 ≥ 2,80
D ≥ 3,60 ≥ 2,50

 

Ниво на шум ≤ 6kW ≥ 6kW
Indoor unit 60 dB(A) 65 dB(A)
Outdoor unit 65 dB(A) 70 dB(A)