Вие сте тук: Начало Околна среда Четири "зелени" концепции

Четири "зелени" концепции

Toshiba environmental strategy is grouped in four main strategic initiatives

„Зелени“ процеси

Производство с грижа за околната среда.
Постигане на едно от най-ниските нива в света на въздействието върху околната среда чрез намаляване на всички производствени процеси който въздействат на околната среда.

„Зелени“ продукти

Създаване на продукти с най-високи нива на екологични показатели.
Постигане на най-високи нива на екологични показатели във всички новоразработени продукти за намаляване въздействието върху околната среда по време на жизнения цикъл на продукта.

„Зелени“ технологии

Енергийно ефективни и екологични технологии.
Допринасяне на стабилно захранващо напрежение и смекчаване на промените в климата чрез използването на ниско въглеродни енергийни технологии.

„Зелено“ управление

Непрекъснато подобряване на основните дейности.
Стремеж да бъдем най-добрата компания в екологичното управление чрез обучение на служителите и непрекъснатото подобряване на комуникацията отнасяща се за околната среда