Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар изчислителна проектна температура

изчислителна проектна температура

означава външната температура [°C] за охлаждане (Tdesignc) или отопление (Tdesignh), описани в приложение II, таблица 3, при които коефициентът на частично натоварване трябва да бъде равен на 1, и която се изменя в зависимост от определения сезон на охлаждане или отопление