Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар изчислителен годишен отоплителен товар

изчислителен годишен отоплителен товар

(QH) означава изчислителният отоплителен товар [kWh/год.], който съответства на определен отоплителен сезон и следва да се използва като основа за изчисляване на SCOP и се пресмята като произведение от проектния отоплителен товар (Pdesignh) и еквивалентните часове в работен режим при охлаждане (HHE) за сезона