Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар проектен товар

проектен товар

означава обявеният охладителен товар (Pdesignc) и/или обявеният отоплителен товар (Pdesignh) [kW] при изчислителната проектна температура, при което за режим на охлаждане Pdesignc е равен на обявената охладителна мощност при Tj равна на Tdesignc за режим на отопление Pdesignh е равен на частичния товар при Tj равна на Tdesignh