Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар ниво на звуковата мощност

ниво на звуковата мощност

е нивото на звуковата мощност по крива А [dB(A)] вътре и/или на открито, измерена при стандартни условия на изпитване за охлаждане (или за отопление, ако продуктът няма функция за охлаждане)