Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар номинален дебит на въздуха

номинален дебит на въздуха

е дебитът на въздуха [m3/h], измерен на изхода за въздуха на вътрешните и/или външните тела (ако има такива) на климатизаторите при стандартни условия на изпитване за охлаждане (или за отопляване, ако продуктът няма функция за охлаждане)