Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар мощност на спомагателно електрическо подгряване

мощност на спомагателно електрическо подгряване

(elbu(Tj) е отоплителната мощност [kW] на реален или предполагаем спомагателен електрически нагревател с коефициент на преобразуване (COP) = 1, която допълва обявената отоплителна мощност ((Ph(Tj), за да се покрие частичният отоплителен товар (Ph(Tj), в случай че Pdh(Tj) е по-малко от Ph(Tj), за външната температура (Tj)