Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар годишна консумация на електроенергия за охлаждане

годишна консумация на електроенергия за охлаждане

(QCE) означава консумацията на електроенергия [kWh/год.], необходима за покриване на изчислителния годишен охладителен товар и се изчислява като изчислителния годишен охладителен товар, разделен на сезонния коефициент на енергийна ефективност в работен режим (SEERon) и консумацията на електроенергия на устройството в режим