Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар годишна консумация на електроенергия за отопление

годишна консумация на електроенергия за отопление

(QHE) означава консумацията на електроенергия [kWh/год.], необходима за покриване на указания изчислителен годишен отоплителен товар и отнасяща се за определен отоплителен сезон; изчислява се като изчислителният годишен отоплителен товар се раздели на сезонния коефициент на преобразуване за работен режим (SCOPon) и консумацията на електроенергия на устройството в режим