Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар еквивалентни часове в работен режим на охлаждане

еквивалентни часове в работен режим на охлаждане

(HCE) означава приетият годишен брой часове [h/год.], през които устройството работи с проектния товар при охлаждане (Pdesignc), за да поеме изчислителния годишен охладителен товар, както е определено в приложение II, таблица 4