Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар еквивалентни часове в работен режим на отопление

еквивалентни часове в работен режим на отопление

(HHE) означава приетият годишен брой часове [h/год.], през които устройството трябва да работи с проектния отоплителен товар (Pdesignh), за да удовлетвори изчислителния годишен отоплителен товар, както е определено в приложение II, таблица 4