Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар ефективност на отопление при повторно-кратковременен режим

ефективност на отопление при повторно-кратковременен режим

(COPcyc) е средният коефициент на преобразуване в изпитвателния интервал с повторно-кратковременен режим (включване и изключване на компресора), изчислена като интегрираната в интервала отоплителна мощност [kWh] се раздели на интегрираната в същия интервал входна електрическа мощност [kWh]