Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар сезонен коефициент на преобразуване за работен режим

сезонен коефициент на преобразуване за работен режим

(SCOPon) означава средният коефициент на преобразуване на устройството в работен режим за определения отоплителен сезон, получен от частичния товар, мощността на спомагателно електрическо подгряване (когато се изисква) и специфичния за двойката стойности коефициент на преобразуване (COPbin(Tj) и претеглен според часовете в двойката стойности, в продължение на които са установени условията, съответни на двойката стойности