Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар сезонен коефициент на енергийна ефективност

сезонен коефициент на енергийна ефективност

(SEER) е общият коефициент на енергийна ефективност на устройството, който е представителен за целия сезон на охлаждане, и се пресмята като изчислителния годишен охладителен товар, разделен на годишната консумация на електроенергия за охлаждане