Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар сезонен коефициент на енергийна ефективност в работен режим

сезонен коефициент на енергийна ефективност в работен режим

(SEERon) означава средният коефициент на енергийна ефективност на устройството в работен режим при функцията за охлаждане, получен от коефициента на енергийна ефективност при частично натоварване и специфичния за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност (EERbin(Tj) и претеглен според часовете в двойката стойности, в продължение на които са установени условията, съответни на двойката стойности