Navigace
 
Nacházíte se zde: Úvod Glosář referenční roční potřebou chlazení

referenční roční potřebou chlazení

(QC) se rozumí referenční potřeba chlazení [kWh/rok], kterou je třeba použít jako základ pro výpočet faktoru SEER a která se vypočítá jako součin výpočtového/návrhového chladicího zatížení (Pdesignc) a ekvivalentního počtu hodin v aktivním režimu pro chlazení (HCE)