Navigace
 
Nacházíte se zde: Úvod Glosář referenční roční potřebou tepla pro vytápění

referenční roční potřebou tepla pro vytápění

(QH) se rozumí referenční potřeba tepla po vytápění [kWh/rok], která se vztahuje k určenému otopnému období a je třeba ji použít jako základ pro výpočet faktoru SCOP a vypočítá se jako součin výpočtového/návrhového topného zatížení (Pdesignh) a ekvivalentního počtu hodin v aktivním režimu pro vytápění v daném období (HHE)