Navigation
 
Du er her: Forside Ordliste årligt referencekølebehov

årligt referencekølebehov

(Qc) : referencekølebehovet i kWh/år, der bruges som grundlag for beregningen af SEER, og som beregnes som produktet af den dimensionerende last for køling (Pdesignc) og køletimeækvivalenterne (HCE)