Navigation
 
Du er her: Forside Ordliste årligt referencevarmebehov

årligt referencevarmebehov

(Qh) : referencevarmebehovet i kWh/år for en valgt varmesæson, der bruges som grundlaget for beregningen af SCOP og beregnes som produktet af den dimensionerende last for opvarmning (Pdesignh) og sæsonens varmetimeækvivalenter (HHE)