Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Νέα κοινοτική οδηγία Νέα σήμανση ενεργειακής απόδοσης

Νέα σήμανση ενεργειακής απόδοσης

From January 2013 a new energy classification system will be applied and therefore the energy label will change accordingly.

Ενεργειακή κλάση

Στη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης οι νέες ετικέτες ενεργειακής κλάσης θα αυξάνουν κάθε χρόνο την κλίμακα από το Α έως και A + + + που είναι το υψηλότερο επίπεδο.

Εποχιακή απόδοση ψύξης SEER και θέρμανσης SCOP

Οι τιμές εποχιακής απόδοσης σε ψύξη (SEER) και σε θέρμανση (SCOP) υπολογίζονται με βάση ένα ετήσιο προφίλ λειτουργίας σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες

Κλιματικές ζώνες

Για την καλύτερη αξιολόγηση της κατανάλωσης οι χώρες της Ευρώπης έχουν χωριστεί σε τρεις διαφορετικές κλιματικές ζώνες:
Μεσαία Κλιματική Ζώνη - ετήσιο θερμοκρασιακό προφίλ Στρασβούργου
Θερμότερη Κλιματική Ζώνη - ετήσιο θερμοκρασιακό προφίλ Αθήνας
Ψυχρότερη Κλιματική Ζώνη - ετήσιο θερμοκρασιακό προφίλ Ελσίνκι

Επίπεδα θορύβου

Η στάθμη θορύβου λειτουργίας της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας εκφράζεται σε decibel