Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Νέα κοινοτική οδηγία Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού

Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού

 

Ο στόχος της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού είναι η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών θεμάτων στο σχεδιασμό ενός προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών αποδόσεων του σε όλο τον κύκλο ζωής του.

Τα κλιματιστικά χαρακτηρίζονται ως ενεργειακά προϊόντα, (Energy Related Products: ERPs) επειδή έχουν αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους.

Ως εκ τούτου, ένα νέο σύνολο κανόνων αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης έχει οριστεί και θα ενσωματωθεί στο νέο τρόπο σήμανσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η Toshiba εφαρμόζει τις νέες μεθόδους υπολογισμού της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό σε όλα τα προϊόντα της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Lot10 και Lot11.