Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ονομαστική ηλεκτρική ισχύς εισόδου για τη θέρμανση

ονομαστική ηλεκτρική ισχύς εισόδου για τη θέρμανση

(PCOP): η ηλεκτρική ισχύς εισόδου [kW] μονάδας όταν παρέχει θέρμανση υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης