Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ονομαστική ηλεκτρική ισχύς εισόδου για την ψύξη

ονομαστική ηλεκτρική ισχύς εισόδου για την ψύξη

(PEER): η ηλεκτρική ισχύς εισόδου [kW] μονάδας όταν παρέχει ψύξη υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης