Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ονομαστικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης

ονομαστικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης

(EERrated): ο λόγος της δηλωμένης ψυκτικής ισχύος [kW] προς την ονομαστική ισχύ εισόδου για ψύξη [kW], όταν η μονάδα ψύχει υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης