Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ανά κλιμάκιο συντελεστής απόδοσης

ανά κλιμάκιο συντελεστής απόδοσης

(COPbin(Tj)): ο συντελεστής απόδοσης που είναι ειδικός για κάθε κλιμάκιο j με θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj σε συγκεκριμένη εποχή και προκύπτει από το μερικό φορτίο, τη δηλωμένη ισχύ και τον δηλωμένο συντελεστή απόδοσης (COPd(Tj)) για καθορισμένα κλιμάκια (j), ενώ για άλλα κλιμάκια υπολογίζεται με παρεμβολή ή παρέκταση και, κατά περίπτωση, διορθώνεται με τον συντελεστή υποβάθμισης