Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ισοδύναμο ωρών ενεργού κατάστασης θέρμανσης

ισοδύναμο ωρών ενεργού κατάστασης θέρμανσης

(HHE): ο θεωρητικός ετήσιος αριθμός ωρών [h/έτος] κατά τις οποίες πρέπει να λειτουργεί η μονάδα με το θερμαντικό φορτίο σχεδιασμού (Pdesignh) για να καλύπτει την ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς, που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ πίνακας 4