Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ισοδύναμο ωρών ενεργού κατάστασης ψύξης

ισοδύναμο ωρών ενεργού κατάστασης ψύξης

(HCE): ο θεωρητικός ετήσιος αριθμός ωρών [h/έτος] κατά τις οποίες πρέπει να λειτουργεί η μονάδα με το ψυκτικό φορτίο σχεδιασμού (Pdesignc) για να καλύπτει την ετήσια απαιτούμενη ψύξη αναφοράς, που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ πίνακας 4