Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο βαθμός ενεργειακής απόδοσης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ψύξης

βαθμός ενεργειακής απόδοσης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ψύξης

(EERcyc): ο μέσος βαθμός ενεργειακής απόδοσης κατά τη διάρκεια δοκιμής ενός κύκλου (έναρξη/παύση λειτουργίας συμπιεστή), ο οποίος υπολογίζεται ως το πηλίκο του ολοκληρώματος της ψυκτικής ισχύος κατά τη διάρκεια δοκιμής [kWh] διά του ολοκληρώματος της ηλεκτρικής ισχύος εισόδου κατά την ίδια διάρκεια δοκιμής [kWh]