Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο φορτίο σχεδιασμού

φορτίο σχεδιασμού

: το δηλωμένο ψυκτικό φορτίο (Pdesignc) και/ή το δηλωμένο θερμαντικό φορτίο (Pdesignh) [kW] στη θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό, όπου: για την κατάσταση ψύξης, το Pdesignc ισούται με τη δηλωμένη ψυκτική ισχύ σε θερμοκρασία Tj ίση με Tdesignc για την κατάσταση θέρμανσης, το Pdesignh ισούται με το μερικό φορτίο σε θερμοκρασία Tj ίση με Tdesignh