Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο στάθμη ηχητικής ισχύος

στάθμη ηχητικής ισχύος

: η στάθμη ηχητικής ισχύος στάθμισης Α [dB(A)] του εσωτερικού και/ή του εξωτερικού χώρου, μετρούμενη υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης για ψύξη (ή θέρμανση, εάν το προϊόν δεν παρέχει λειτουργία ψύξης)