Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο συνθήκες αναφοράς για τον σχεδιασμό

συνθήκες αναφοράς για τον σχεδιασμό

: ο συνδυασμός των απαιτήσεων για τη θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό, τη μέγιστη δίτιμη θερμοκρασία και την ανώτατη οριακή θερμοκρασία λειτουργίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ πίνακας 3