Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς

ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς

(QH): η απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς [kWh/έτος] για καθορισμένη εποχή θέρμανσης, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του SCOP και υπολογίζεται ως το γινόμενο του θερμαντικού φορτίου σχεδιασμού (Pdesignh) επί το εποχιακό ισοδύναμο ωρών ενεργού κατάστασης θέρμανσης (HHE)