Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ετήσια απαιτούμενη ψύξη αναφοράς

ετήσια απαιτούμενη ψύξη αναφοράς

(QC): η απαιτούμενη ψύξη αναφοράς [kWh/έτος] η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του SEER και υπολογίζεται ως το γινόμενο του ψυκτικού φορτίου σχεδιασμού (Pdesignc) και του ισοδύναμου ωρών ενεργού κατάστασης ψύξης (HCE)