Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση

ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση

(QHE): η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [kWh/a] η οποία χρειάζεται για να καλυφθεί η εκάστοτε ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς και αφορά καθορισμένη εποχή θέρμανσης· υπολογίζεται διαιρώντας την ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς διά του εποχιακού συντελεστή απόδοσης κατά την ενεργό κατάσταση (SCOPon) και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας κατά τη διάρκεια της εποχής θέρμανσης στις καταστάσεις χωρίς λειτουργία θερμοστάτη, αναμονής, εκτός λειτουργίας και λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου