Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο εκτός λειτουργίας

εκτός λειτουργίας

: κατάσταση κατά την οποία το κλιματιστικό ή ο ανεμιστήρας δροσισμού έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο και δεν παρέχει καμία λειτουργία. Επίσης ως εκτός λειτουργίας θεωρούνται καταστάσεις κατά τις οποίες παρέχεται μόνον ένδειξη της κατάστασης εκτός λειτουργίας, καθώς και καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μόνον λειτουργίες που προορίζονται να διασφαλίζουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα δυνάμει της οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3]