Ενεργειακή σήμανση
Τεχνικό εγχειρίδιο
Φυλλάδιο προϊόντος
SEER
5.55
SCOPw
ⅹ,ⅹⅹ
SCOP
3.84
SCOPc
ⅹ,ⅹⅹ