Ενεργειακή σήμανση
Τεχνικό εγχειρίδιο
Φυλλάδιο προϊόντος
SEER
6.10
SCOPw
ⅹ,ⅹⅹ
SCOP
4.20
SCOPc
ⅹ,ⅹⅹ