Ενεργειακή σήμανση
Τεχνικό εγχειρίδιο
Φυλλάδιο προϊόντος
SEER
6.24
SCOPw
ⅹ,ⅹⅹ
SCOP
4.41
SCOPc
ⅹ,ⅹⅹ