Navigation
 
Oled siin: Algus Sõnastik väljalülitatud seisund

väljalülitatud seisund

– seisund, milles kliimaseade või olmeventilaator on ühendatud vooluvõrku, kuid ei täida ühtegi funktsiooni. Väljalülitatud seisundiks loetakse ka seisund, milles on kuvatud üksnes märguanne, et seade on välja lülitatud, samuti seisund, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2004/108/EÜ [3] täidetakse ainult elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks vajalikke funktsioone