Sijainti: Pääsivu Direktiivi EcoDesign-direktiivi

EcoDesign-direktiivi

Uuden EU:n EcoDesign-direktiivin tarkoitus on ottaa ympäristönäkökohdat mukaan tuotesuunnitteluun ja siten parantaa tuotteen ympäristötehokkuutta sen koko eliniän ajan.

Ilmastointilaitteet on määritetty energiaan liittyviksi tuotteiksi (Energy Related Product, ERP), koska niiden käyttö vaikuttaa energiankulutukseen.
Tämän vuoksi on määritetty uusia, energiatehokkuuden mittaukseen ja määrityksiin liittyviä sääntöjä, jotka huomioidaan uudessa energiatehokkuusmerkissä.

Toshiba noudattaa uusia EcoDesign-direktiivin laskentamenetelmiä, ja kaikki sen tuotteet ovat Lot10- ja Lot11-vaatimusten mukaisia.