Sijainti: Pääsivu Ympäristö Ympäristövisio 2050

Ympäristövisio 2050

Toshiba Group is aiming to become one of the world’s foremost eco companies

Lisäarvon luomisessa meitä inspiroi kolme koko toimintamme kattavaa teemaa: ”Surprise and Sensation” (yllätys ja tunne), ”Safety and Security” (turvallisuus ja varmuus) sekä ”Comfort” (mukavuus). Liiketoimintaprosessimme ja tuotteemme ovat entistäkin läheisemmässä sopusoinnussa planeettamme kanssa, kun toimimme näiden teemojen mukaisesti unohtamatta myöskään vakaita sitoumuksiamme, jotka liittyvät ilmaston lämpenemisen ehkäisyyn, kemiallisten aineiden hallintaan ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Uskomme, että nämä pyrkimykset auttavat rakentamaan kestävää yhteiskuntaa.

Toshiba-konserni on kehittänyt Ympäristövision 2050 yhtenä vastauksena lukuisiin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen. Vision avulla yritys pyrkii ratkaisemaan näitä ympäristöongelmia ja huolehtimaan, että kaikki ihmiset voivat elää hyvin ja sopusoinnussa Maan kanssa.