Navigācija
 
Jūs atrodaties šeit: Sākums Glosarijus Aprēķina references temperatūra

Aprēķina references temperatūra

ir ārvides temperatūra (°C) dzesēšanas (Tdesignc) vai sildīšanas (Tdesignh) režīmā saskaņā ar II pielikuma 3. tabulu, kurā nepilnās slodzes koeficients ir 1 un kura mainās atkarībā no paredzētās dzesēšanas vai sildīšanas sezonas