Navigācija
 
Jūs atrodaties šeit: Sākums Glosarijus Darbības stundu skaits gaidstāves režīmā

Darbības stundu skaits gaidstāves režīmā

(HSB) ir stundu skaits gada (h/gadā), par kurām uzskata, ka iekārta darbojas gaidstāves režīmā. Vērtība ir atkarīga no attiecīgās sezonas un funkcijas