Navigācija
 
Jūs atrodaties šeit: Sākums Glosarijus Ekvivalentais aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaits

Ekvivalentais aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaits

(HCE) ir pieņemtais stundu skaits gadā (h/gadā), kad iekārtai jānodrošina aprēķina dzesēšanas slodze (Pdesignc), lai izpildītu references gada dzesēšanas pieprasījumu, kā noteikts II pielikuma 4. tabulā