Navigācija
 
Jūs atrodaties šeit: Sākums Glosarijus Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas funkcijas nodrošināšanai

Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas funkcijas nodrošināšanai

(QHE) ir elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā), kas nepieciešams, lai izpildītu norādīto references gada sildīšanas pieprasījumu; tas attiecas uz noteiktu sildīšanas sezonu. To aprēķina, dalot references gada sildīšanas pieprasījumu ar aktīvā režīma efektivitātes koeficientu (SCOPon) un iekārtas elektroenerģijas patēriņu sildīšanas sezonā izslēgta termostata režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildīšanas režīmā