Navigācija
 
Jūs atrodaties šeit: Sākums Glosarijus Režīms ar ieslēgtu kartera sildītāju

Režīms ar ieslēgtu kartera sildītāju

ir stāvoklis, kad iekārta ir aktivizējusi kompresora kartera sildītāju, lai novērstu aukstumaģenta nonākšanu kompresorā un kompresora palaišanas brīdī samazinātu aukstumaģenta koncentrāciju kompresora eļļā