Navigatie
 
U bent hier: Home Woordenlijst Aardopwarmingsvermogen

Aardopwarmingsvermogen

(GWP) : de geschatte mate waarin 1 kg van het in de dampcompressiecyclus toegepaste koelmiddel aan de opwarming van de aarde bijdraagt, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten over een tijdsduur van 100 jaar de in aanmerking genomen GWP-waarden zijn die welke zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 842/2006 voor gefluoreerde koelmiddelen zijn de GWP-waarden die welke zijn gepubliceerd in het derde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering [1] (IPCC 2001 GWP-waarden voor een periode van 100 jaar) voor niet-gefluoreerde gassen zijn de GWP-waarden die welke zijn gepubliceerd in het eerste IPCC-evaluatierapport [2] voor een periode van 100 jaar GWP-waarden voor mengsels van koelmiddelen worden bepaald via de formule van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 842/2006 voor koelmiddelen die vallen onder bovengenoemde referenties wordt als referentie het IPCC UNEP-rapport 2010 inzake koeling, airconditioning en warmtepompen, d.d. februari 2011, of recenter, gebruikt
Nieuws
Lot 11 31-12-2012
Lot 10 31-12-2012
Ecodesign richtlijn 31-12-2012
Toshiba eco style 31-12-2012
De vier groene concepten 31-12-2012