Nawigacja
 
Jesteś w: Start Słowniczek Obciążenie obliczeniowe

Obciążenie obliczeniowe

oznacza deklarowane obciążenie chłodnicze (Pdesignc) lub deklarowane obciążenie grzewcze (Pdesignh) [kW] w temperaturze obliczeniowej odniesienia, przy czym: dla trybu chłodzenia Pdesignc jest równe deklarowanej wydajności chłodniczej w temperaturze Tj równej Tdesignc dla trybu ogrzewania Pdesignh jest równe obciążeniu częściowemu w temperaturze Tj równej Tdesignh